Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Medi 2013 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Bill Cowie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Stuart Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Pat Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Owen Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cefyn Williams Cadeirydd Yn bresennol