Canlyniadau'r etholiad

Canlyniadau'r etholiad

Etholiadau mwyaf diweddar:

Cenedlaethol

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cymuned

Cynulliad

Cynulliad (Rhanbarthol)

Ewropeaidd

Lleol

Refferendwm

 

 
Yn ôl i'r brig