Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

10. CAIS RHIF. 45/2021/0265/ PF – CYN SAFLE'R GANOLFAN HAUL, RHODFA'R DWYRAIN, Y RHYL, LL18 3AQ

  • Y Cynghorydd Pete Prendergast - Personal - Councillor Pete Prendergast declared a personal interest in this agenda item as he was a Director of Denbighshire Leisure