Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 26 Ionawr 2023 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADRODDIAD AROLWG CRIST Y GAIR

  • Y Cynghorydd Pete Prendergast - Personal - Datganodd y Cynghorydd Prendergast gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Is-Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Gatholig Crist y Gair.