Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27 Ionawr 2021 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. FFRAMWAITH HERIO AC YMYRRYD AR GYFER YSGOLION MEWN TRAFFERTHION ARIANNOL (SIFD)

  • Y Cynghorydd Tony Flynn - Personal - Councillor Tony Flynn declared a personal interest in this item because he was a school Governor.