Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021

  • Y Cynghorydd Hugh Carson Irving - Personal - Datganodd y Cynghorydd Irving gysylltiad personol â’r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Prestatyn

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

6. GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU

  • Y Cynghorydd Hugh Carson Irving - Personal - Datganodd y Cynghorydd Irving gysylltiad personol â’r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Prestatyn