Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14 Ebrill 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5. CAIS RHIF 02/2020/0811/ PF – TIR YN (RHAN O ARDD) 73A ERW GOCH, RHUTHUN LL15 1RS

  • Y Cynghorydd Joe Welch - Personal - Councillor Joe Welch declared a personal interest as he knows the applicant.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. CAIS RHIF 01/2020/0315/PF . HEN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH

  • Y Cynghorydd Joe Welch - Personal - Councillor Joe Welch declared a personal interest in this agenda item as he knew the applicant.