Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021

  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanelwy

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

6. GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU

  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanelwy

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

8. CAIS RHIF. 45/2020/0844/PF - SANDY LODGE, 83 FFORDD DYSERTH, Y RHYL

  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Councillor Peter Scott declared a personal interest in this agenda item as he knew one of the public speakers.