Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019 10.00 am - Cabinet

5. RHAGLEN YSGOLION YR 21AIN GANRIF - CYNIGION BAND B

  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Fabanod Llanelwy

 

 
Yn ôl i'r brig