Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

8. CAIS RHIF. 45/2020/0844/PF - SANDY LODGE, 83 FFORDD DYSERTH, Y RHYL

  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Councillor Peter Scott declared a personal interest in this agenda item as he knew one of the public speakers.