Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

5. CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon am fod yr ymgeisydd yn byw o fewn ei dref a’i ward sirol.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf 2019 10.00 am - Cabinet

6. CYNLLUN AMDDIFFYN ARFORDIR DWYRAIN Y RHYL

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Roedd y Cynghorydd Thomas yn datgan cysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn byw’n agos at yr ardal yr effeithir arni gan lifogydd er na effeithwyd ar ei eiddo o.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24 Medi 2019 10.00 am - Cabinet

11. ESTYNIAD I GYTUNDEB GWASANAETH A REOLIR AR GYFER DARPARU GWASANAETHAU REFENIW A BUDD-DALIADAU

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn Is-gadeirydd Ardal Gwella Busnes (AGB) y Rhyl a chyflawnodd Civica gasgliadau ardoll yr AGB.

 

 
Yn ôl i'r brig