Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25 Medi 2018 10.00 am - Cabinet

5. ARDAL GWELLA BUSNES Y RHYL

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn aelod o Grŵp yr Ardal Gwella Busnes ac yn berchen ar fusnes yn y Rhyl.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2018 10.00 am - Cabinet

8. DYFARNU GRANT ER MWYN CAFFAEL EIDDO AR RODFA'R GORLLEWIN A SUSSEX STREET YN Y RHYL

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn Gynghorydd Tref y Rhyl a Chynghorydd Sir.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

5. CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon am fod yr ymgeisydd yn byw o fewn ei dref a’i ward sirol.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf 2019 10.00 am - Cabinet

6. CYNLLUN AMDDIFFYN ARFORDIR DWYRAIN Y RHYL

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Roedd y Cynghorydd Thomas yn datgan cysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn byw’n agos at yr ardal yr effeithir arni gan lifogydd er na effeithwyd ar ei eiddo o.

 

 
Yn ôl i'r brig