Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19 Medi 2023 10.00 am - Cabinet

6. YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – PROSIECT ARFAETHEDIG I ADEILADU YSGOL NEWYDD

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Datganodd y Cynghorydd Wynne gysylltiad personol â’r eitem hon gan fod ganddo gysylltiad personol agos gydag unigolion sy’n byw ger un o’r safleoedd.