Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. CAIS RHIF 01/2020/0315/PF . HEN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Councillor Erys Wynne declared a personal interest in this agenda item as a family member knew the applicant.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. CAIS RHIF. 02/2021/0327/ PF - PENDORLAN, FFORDD LLANFAIR RHUTHUN

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal and Prejudicial - Councillor Emrys Wynne declared a personal and prejudicial interest in this agenda item , as he knew the applicant. He stated he also resided close to the application.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14 Rhagfyr 2021 10.00 am - Cabinet

7. CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG 2022-2032

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Cyhoeddodd y Cynghorydd Wynne fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol ar gyfer Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Borthyn.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

11. ADRODDIAD MATERION CYFFREDINOL – GWRTHWYNEBIADAU I’R GORCHYMYN DIOGELU COED

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal and Prejudicial - Councillor Emrys Wynne declared a Personal and Prejudicial interest in this agenda item as he had done so on the builing application connected to the applicants