Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

6. CAIS RHIF 22/2020/0735/PF - TIR GERLLAW FFERM HENDRERWYDD, HENDRERWYDD, DINBYCH

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd Parry fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd bod yr Ymgeisydd yn gwsmer i'r cwmni yr oedd ef yn gweithio iddo.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

13. ADRODDIAD AR AMODAU CYNLLUNIO – CAIS RHIF 22/2020/0735 - TIR GERLLAW FFERM HENDRERWYDD, HENDRERWYDD, DINBYCH

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Councillor Merfyn Parry declared a personal interest in this agenda item because the Applicant was a customer of the company he worked for.