Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23 Hydref 2018 10.00 am - Cyngor Sir

11. Rhybudd o Gynnig


Cyfarfod:  Dydd Iau, 25 Hydref 2018 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

2. DATGAN CYSYLLTIAD

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd Parry gysylltiad personol yn yr eitem hon gan fod ei gwmni yn contractio ar ran Biogen a oedd yn ymdrin â gwastraff bwyd o Waith y Waen.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 25 Hydref 2018 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

5. DYLUNIAD NEWYDD ARFAETHEDIG Y GWASANAETH GWASTRAFF AC AILGYLCHU

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd Parry gysylltiad personol yn yr eitem hon gan fod ei gwmni yn contractio ar ran Biogen a oedd yn ymdrin â gwastraff bwyd o Waith y Waen.

 

 
Yn ôl i'r brig