Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

6. CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 554278

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal - Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol ag eitem 6 ar y rhaglen, oherwydd ei fod yn adnabod cynrychiolydd yr ymgeisydd.