Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27 Ionawr 2021 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. FFRAMWAITH HERIO AC YMYRRYD AR GYFER YSGOLION MEWN TRAFFERTHION ARIANNOL (SIFD)

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal - Councillor Barry Mellor declared a personal interest in this item because he was Chair of Governors.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23 Mehefin 2021 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

11. CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 551134

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yng nghyswllt yr eitem hon gan fod gan un o ganolwyr yr ymgeisydd gysylltiadau busnes ag aelod o'i deulu.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

6. CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 554278

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal - Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol ag eitem 6 ar y rhaglen, oherwydd ei fod yn adnabod cynrychiolydd yr ymgeisydd.