Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14 Mai 2019 10.00 am - Cyngor Sir

7. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD SIR DDINBYCH - STRATEGAETH A FFEFRIR DDRAFFT

  • Y Cynghorydd Paul Penlington - Personal - Councillor Paul Penlington declared a personal interest as his mother-in-law is the owner of a piece of land in the LDP.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 30 Mai 2019 10.00 am - Cyngor Sir

4. CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN

 

 
Yn ôl i'r brig