Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 10.00 am - Cabinet

8. PROSIECT YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – CYNNIG I YMGYNGHORI’N FFURFIOL YNGHYLCH TREFNIADAETH YR YSGOL A’R ACHOS AMLINELLOL STRATEGOL DRAFFT

  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud ag Ysgol Uwchradd Dinbych ac yntau’n un o Lywodraethwr yr ysgol honno.