Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14 Mehefin 2023 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

13. LLYTHYR ESTYN I’R AWDURDOD LLEOL YN DILYN GWEITHDAI ARA

  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Councillor Mark Young, declared a personal interest in agenda item 13 - As he was a school Governor at Denbigh High School.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19 Medi 2023 10.00 am - Cabinet

6. YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – PROSIECT ARFAETHEDIG I ADEILADU YSGOL NEWYDD

  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Dinbych.