Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25 Mai 2021 10.00 am - Cabinet

7. ADRODDIAD CYLLID (SEFYLLFA ARIANNOL DERFYNOL 2020/21)

  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon ac yntau’n Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Dinbych.