Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2 Mawrth 2022 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

7. CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 557452

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal - Councillor Williams declared a personal interest in this item because the applicant/and or their partner had picked up his son from school some years ago.