Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 12 Mawrth 2020 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

5. POLISI CLUDIANT I DDYSGWYR SIR DDINBYCH: ELFENNAU ANSTATUDOL

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal - Datganodd y Cyng. Huw Williams gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd bod ei blant yn defnyddio cludiant i'r ysgol.

 

 
Yn ôl i'r brig