Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 9 Mawrth 2023 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

6. ADRODDIAD CYNNYDD AR BROSIECT RHOSTIROEDD SIR DDINBYCH

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Huw Williams gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn eitem rhif 6 ar y rhaglen, fel perchennog praidd a oedd yn pori ar Moel Famau.