Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Chwefror 2019 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

8. CAIS RHIF 16/2018/1137/PF – TIR GER YR HEN REITHORDY, LLANBEDR DYFFRYN CLWYD, RHUTHUN

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Williams gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn ffrind i’r tirfeddiannwr ac am fod ei nai yn gweithio i’r datblygwr

Cyfarfod:  Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2019 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

8. ADRODDIAD DIWEDDARU AR REOLI GWYLANOD

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Williams gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn gyfarwyddwr cwmni rheoli plâu.

 

 
Yn ôl i'r brig