Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADRODDIADAU BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2019 – 2020 A 2020 - 2021

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad yn yr eitem hon gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Dementia Rhuddlan.