Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 16 Mawrth 2021 10.00 am - Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

5. MENTER IAITH

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn ymddiriedolwr Menter Iaith Sir Ddinbych.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol y Castell

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

6. GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol y Castell

Cyfarfod:  Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADRODDIADAU BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2019 – 2020 A 2020 - 2021

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad yn yr eitem hon gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Dementia Rhuddlan.