Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27 Ionawr 2021 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. FFRAMWAITH HERIO AC YMYRRYD AR GYFER YSGOLION MEWN TRAFFERTHION ARIANNOL (SIFD)


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

6. GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24 Tachwedd 2021 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. CYMERADWYO DATGANIAD CYFRIFON 2020/21

  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Councillor Ellie Chard declared a personal interest in this agenda item as she was a member of teh Clwyd Pension Fund as mentioned in the papers.