Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24 Tachwedd 2021 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. CYMERADWYO DATGANIAD CYFRIFON 2020/21

  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Councillor Ellie Chard declared a personal interest in this agenda item as she was a member of teh Clwyd Pension Fund as mentioned in the papers.