Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 25 Ionawr 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. HYRWYDDO PRESENOLDEB YSGOL AC YMGYSYLLTIAD MEWN ADDYSG

  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Chard fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod yn Llywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol (AALl) yn Ysgol Tir Morfa