Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19 Medi 2023 10.00 am - Cabinet

6. YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – PROSIECT ARFAETHEDIG I ADEILADU YSGOL NEWYDD

  • Y Cynghorydd Pauline Edwards - Personal - Datganodd y Cynghorydd Edwards gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei bod yn Llywodraethwr Ysgol Pendref

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23 Ebrill 2024 10.00 am - Cabinet

6. CYMUNEDAU DYSGU CYNALIADWY - RHAGLEN DREIGL

  • Y Cynghorydd Pauline Edwards - Personal - Datganodd y Cynghorydd Edwards gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei bod yn Llywodraethwr Ysgol ac yn Is-gadeirydd y Corff Llywodraethu yn Ysgol Pendref.