Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 25 Ionawr 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. HYRWYDDO PRESENOLDEB YSGOL AC YMGYSYLLTIAD MEWN ADDYSG

  • Y Cynghorydd Carol Holliday - Personal - Datganodd y Cynghorydd Holliday fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod yn gynrychiolydd Cyngor Tref/Cymuned ar fyrddau llywodraethol Ysgol Penmorfa ac Ysgol Clawdd Offa

Cyfarfod:  Dydd Iau, 7 Mawrth 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADDYSG DDEWISOL YN Y CARTREF

  • Y Cynghorydd Carol Holliday - Personal - Datganodd y Cynghorydd Holliday fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod yn gynrychiolydd Cyngor Tref/Cymuned ar fyrddau llywodraethol Ysgol Penmorfa ac Ysgol Clawdd Offa