Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022 10.00 am - Cabinet

8. CYMUNEDAU CYNALIADWY AR GYFER DYSGU - BAND B

  • Y Cynghorydd Jason McLellan - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd McLellan gan fod ganddo blentyn yn Ysgol Uwchradd Prestatyn