Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022 10.00 am - Cabinet

8. CYMUNEDAU CYNALIADWY AR GYFER DYSGU - BAND B

  • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd German gan fod ganddi ddau blentyn yn Ysgol Uwchradd Prestatyn

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Hydref 2022 10.00 am - Cabinet

5. CYNLLUNIAU AMDDIFFYN YR ARFORDIR CANOL Y RHYL A CHANOL PRESTATYN

  • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Datganodd y Cynghorydd German gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.