Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 25 Ionawr 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. HYRWYDDO PRESENOLDEB YSGOL AC YMGYSYLLTIAD MEWN ADDYSG

  • Y Cynghorydd Andrea Tomlin - Personal - Datganodd y Cynghorydd Tomlin fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod un o'i ffrindiau yn aelod o'r Tîm Gwaith Cymdeithasol Addysg.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 7 Mawrth 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADDYSG DDEWISOL YN Y CARTREF

  • Y Cynghorydd Andrea Tomlin - Personal - Datganodd y Cynghorydd Tomlin fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod un o'i ffrindiau agos ar hyn o bryd yn dilyn y broses addysg ddewisol yn y cartref