Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25 Mai 2021 10.00 am - Cabinet

7. ADRODDIAD CYLLID (SEFYLLFA ARIANNOL DERFYNOL 2020/21)


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021

  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â'r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

6. GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU

  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â'r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

8. GOSOD RHENT TAI, A CHYLLIDEBAU REFENIW A CHYFALAF 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022 10.00 am - Cabinet

7. CYNLLUN PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG ARFAETHEDIG AR GYFER CAFFAEL TIR (RHYDD-DDALIADOL A LESDDALIADOL) AT DDIBENION DAL A STORIO CARBON A GWELLIANNAU ECOLEGOL

  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd y bydd yn gofyn am gymorth y Tîm Newid Hinsawdd i leihau carbon yn Ward Trefnant (Cefn Meiriadog).