Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8 Medi 2023 10.00 am - Pwyllgor Safonau

14. COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol yn un o’r cwynion a gyflwynwyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 25 Ionawr 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. HYRWYDDO PRESENOLDEB YSGOL AC YMGYSYLLTIAD MEWN ADDYSG

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod yn AALl yn Ysgol Stryd y Rhos

Cyfarfod:  Dydd Iau, 7 Mawrth 2024 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADDYSG DDEWISOL YN Y CARTREF

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley fuddiant personol yn yr eitem yn rhinwedd bod yn Llywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol (AALl) yn Ysgol Stryd y Rhos