Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

6. ESTYNIAD I GONTRACT Y GWASANAETHAU HAMDDEN

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 10.00 am - Cabinet

11. ADRODDIAD CYLLID

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir a hithau’n un o Lywodraethwr Ysgol Gynradd Stryd y Rhos.