Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Chwefror 2019 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

11. CAIS RHIF 42/2018/0923/PF – TIR GER FFORDD GALLT MELYD, DYSERTH

  • Y Cynghorydd Julian Thompson Hill - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thompson-Hill gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn Aelod Arweiniol Eiddo ac mae'r tir yn eiddo i'r Cyngor

 

 
Yn ôl i'r brig