Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2019 10.00 am - Cyngor Sir

8. PAPUR GWYN LYWODRAETH CYMRU - DIWYGIO AWDURDODAU TÂN AC ACHUB YNG NGHYMRU

  • Y Cynghorydd Ann Davies - Personal - Councillor Ann Davies declared a personal interest as she was a member of the North Wales Fire Authority.

 

 
Yn ôl i'r brig