Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25 Mai 2021 10.00 am - Cabinet

7. ADRODDIAD CYLLID (SEFYLLFA ARIANNOL DERFYNOL 2020/21)

  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Datganodd y Cynghorydd Butterfield gysylltiad personol â’r eitem hon a hithau’n Llywodraethwr Ysgol Gatholig Crist y Gair

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

9. CAIS RHIF. 45/2021/0040/ PF – MARCHNAD Y FRENHINES, SUSSEX STREET, Y RHYL

  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Councillor Joan Butterfield declared a personal interest in this agenda item as she was on the Queens Market Board.