Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

9. CAIS RHIF. 45/2021/0040/ PF – MARCHNAD Y FRENHINES, SUSSEX STREET, Y RHYL

  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Councillor Joan Butterfield declared a personal interest in this agenda item as she was on the Queens Market Board.