Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2018 10.00 am - Cabinet

8. DYFARNU GRANT ER MWYN CAFFAEL EIDDO AR RODFA'R GORLLEWIN A SUSSEX STREET YN Y RHYL

  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn aelod o Grŵp Busnes y Rhyl ac yn Gynghorydd Tref y Rhyl a Chynghorydd Sir.

 

 
Yn ôl i'r brig