Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14 Ebrill 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

7. CAIS RHIF 45/2019/0592/ PF – TIR AR SAFLE YR HEN CROWN BARD, FFORDD DERWEN, Y RHYL, LL18 2RL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

6. CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 554278

  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag eitem 6 ar y rhaglen, oherwydd ei fod yn adnabod cynrychiolydd yr ymgeisydd.