Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25 Medi 2018 10.00 am - Cabinet

13. CASTELL BODELWYDDAN, BODELWYDDAN

  • Y Cynghorydd Richard Mainon - Personal - Datganodd y Cynghorydd Mainon gysylltiad personol â’r eitem hon gan y bu Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan yn cyflogi ei ferch yn ddiweddar.

 

 
Yn ôl i'r brig