Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. CAIS RHIF 01/2020/0315/PF . HEN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

9. CAIS RHIF. 45/2021/0040/ PF – MARCHNAD Y FRENHINES, SUSSEX STREET, Y RHYL


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022 10.00 am - Cabinet

7. CYNLLUN PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG ARFAETHEDIG AR GYFER CAFFAEL TIR (RHYDD-DDALIADOL A LESDDALIADOL) AT DDIBENION DAL A STORIO CARBON A GWELLIANNAU ECOLEGOL

  • Y Cynghorydd Hugh Evans - Personal - Datganodd y Cynghorydd Evans gysylltiad â’r eitem hon oherwydd ei fod wedi gwerthu stoc drwy un o’r gwerthwyr tai/arwerthwyr sy’n rhan o’r broses ymgynghori.