Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2019 10.00 am - Cabinet

8. CYLLIDEB 2019/20 – CYNIGION TERFYNOL

  • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon am ei fod yn Gynghorydd Cyngor Tref Dinbych.

 

 
Yn ôl i'r brig