Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

11. CAIS RHIF 42/2021/0729/ PF - Y SIOP ALW HEIBIO A'R ADEILAD AMAETHYDDOL, FFORDD Y CWM, DYSERTH

  • Y Cynghorydd David Gwyn Williams - Personal - Councillor David Williams declared a personal interest in this agenda item because he was a tenant of the Applicant.