Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

8. CAIS RHIF 22/2019/0544/PC - OLD BARN, HWYLFA, LLWYN, GELLIFOR, RHUTHUN

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn aelod o’r un Clwb Rygbi â’r ymgeisydd.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019 10.00 am - Cabinet

8. GWEITHREDU MODEL DARPARU AMGEN AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU/SWYDDOGAETHAU HAMDDEN: PRYDLESU EIDDO

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020 10.00 am - Cabinet

10. ADRODDIAD CYLLID

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon sy’n ymwneud â SC2 gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 28 Ionawr 2020 10.00 am - Cyngor Sir

9. CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU / SWYDDOGAETHAU HAMDDEN: PENODI CYFARWYDDWYR ANNIBYNNOL


Cyfarfod:  Dydd Iau, 12 Mawrth 2020 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

5. POLISI CLUDIANT I DDYSGWYR SIR DDINBYCH: ELFENNAU ANSTATUDOL

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cyng. Huw Hilditch Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd bod ei blant yn defnyddio cludiant i'r ysgol.

 

 
Yn ôl i'r brig