Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. CAIS RHIF. 02/2021/0327/ PF - PENDORLAN, FFORDD LLANFAIR RHUTHUN


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

10. CAIS RHIF. 45/2021/0265/ PF – CYN SAFLE'R GANOLFAN HAUL, RHODFA'R DWYRAIN, Y RHYL, LL18 3AQ

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Councillor Huw Hilditch-Roberts declared a personal interest in this agenda item as he was a Director of Denbighshire Leisure

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

6. ESTYNIAD I GONTRACT Y GWASANAETHAU HAMDDEN

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 10.00 am - Cabinet

11. ADRODDIAD CYLLID

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir ac yntau’n un o Lywodraethwr Ysgol Pen Barras.