Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 30 Hydref 2018 10.00 am - Cabinet

8. FFRAMWAITH CONTRACT RHWYDWAITH TGCh YSGOLION

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Lywodraethwr ac yn Rhiant.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018 10.00 am - Pwyllgor Craffu Cymunedau

5. COMISIYNU GOFAL PLANT ADDYSG GYNNAR A DECHRAU’N DEG

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Councillor Huw Hilditch- Roberts declared a personal interest in agenda item 5 – Early Education and Flying Start Childcare Commissioning because his child attended provisions at school within Denbighshire.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 31 Ionawr 2019 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. CANLYNIADAU ARHOLIADAU ALLANOL A WIRIWYD AC ASESIADAU ATHRAWON

 

 
Yn ôl i'r brig