Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

6. ESTYNIAD I GONTRACT Y GWASANAETHAU HAMDDEN

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 10.00 am - Cabinet

11. ADRODDIAD CYLLID

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir ac yntau’n un o Lywodraethwr Ysgol Pen Barras.