Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

5. CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon am fod yr ymgeisydd yn byw o fewn ei dref a’i ward sirol.

 

 
Yn ôl i'r brig