Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Medi 2023 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

5. NEWIDIADAU ARFAETHEDIG I DABL FFIOEDD CERBYDAU HACNI

  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod, fel cyn Aelod Cabinet, wedi bod yn rhan o drafodaethau â chyfran fawr o’r busnesau tacsis ar y Peilot Gwefru Cerbydau Trydan.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2023 9.30 am - Pwyllgor Trwyddedu

9. ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 550166

  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol sy’n rhagfarnu gyda’r eitem hon oherwydd ei fod yn adnabod y gyrrwr oedd yn destun yr adolygiad hwn.