Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14 Rhagfyr 2021 10.00 am - Cabinet

7. CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG 2022-2032

 • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Cyhoeddodd y Cynghorydd Wynne fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol ar gyfer Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Borthyn.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

6. ESTYNIAD I GONTRACT Y GWASANAETHAU HAMDDEN

 • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.
 • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

7. GWERTHUSIAD O’R DEWISIADAU AR GYFER MODEL DARPARU GWASANAETH NEWYDD AR GYFER Y GWASANAETH REFENIW A BUDD-DALIADAU

 • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gadeirydd Ardal Gwella Busnes y Rhyl (fel cwsmer Civica).

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022 10.00 am - Cabinet

8. GOSOD RHENT TAI, A CHYLLIDEBAU REFENIW A CHYFALAF 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022 10.00 am - Cabinet

7. CYNLLUN PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG ARFAETHEDIG AR GYFER CAFFAEL TIR (RHYDD-DDALIADOL A LESDDALIADOL) AT DDIBENION DAL A STORIO CARBON A GWELLIANNAU ECOLEGOL

 • Y Cynghorydd Hugh Evans - Personal - Datganodd y Cynghorydd Evans gysylltiad â’r eitem hon oherwydd ei fod wedi gwerthu stoc drwy un o’r gwerthwyr tai/arwerthwyr sy’n rhan o’r broses ymgynghori.
 • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd y bydd yn gofyn am gymorth y Tîm Newid Hinsawdd i leihau carbon yn Ward Trefnant (Cefn Meiriadog).

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 10.00 am - Cabinet

11. ADRODDIAD CYLLID

 • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir a hithau’n un o Lywodraethwr Ysgol Gynradd Stryd y Rhos.
 • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir ac yntau’n un o Lywodraethwr Ysgol Pen Barras.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 10.00 am - Cabinet

8. PROSIECT YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – CYNNIG I YMGYNGHORI’N FFURFIOL YNGHYLCH TREFNIADAETH YR YSGOL A’R ACHOS AMLINELLOL STRATEGOL DRAFFT

 • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud ag Ysgol Uwchradd Dinbych ac yntau’n un o Lywodraethwr yr ysgol honno.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022 10.00 am - Cabinet

8. CYMUNEDAU CYNALIADWY AR GYFER DYSGU - BAND B

 • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd Wynne gan ei fod yn un o Lywodraethwyr Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun
 • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd German gan fod ganddi ddau blentyn yn Ysgol Uwchradd Prestatyn
 • Y Cynghorydd Jason McLellan - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd McLellan gan fod ganddo blentyn yn Ysgol Uwchradd Prestatyn