Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2023 10.00 am - Cabinet

6. STRATEGAETH Y GYMRAEG 2023-28

 • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Datganodd y Cynghorydd German gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf
 • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2023 10.00 am - Cabinet

10. MARCHNAD Y FRENHINES – CAFFAEL GWEITHREDWR

 • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Datganodd y Cynghorydd German gysylltiad personol â’r eitem hon gan fod ganddi gysylltiad gydag un o’r cyflenwyr posibl.
 • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan fod ganddo gysylltiad gydag un o’r cyflenwyr posibl.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2023 10.00 am - Cabinet

3. MATERION BRYS

 • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn gwirfoddoli i Fanc Bwyd Dyffryn Clwyd a’i fod yn Ymddiriedolwr.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19 Medi 2023 10.00 am - Cabinet

5. AIL BLEIDLAIS ARDAL GWELLA BUSNES (AGB) Y RHYL

 • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr AGB y Rhyl

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19 Medi 2023 10.00 am - Cabinet

6. YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – PROSIECT ARFAETHEDIG I ADEILADU YSGOL NEWYDD

 • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Datganodd y Cynghorydd Wynne gysylltiad personol â’r eitem hon gan fod ganddo gysylltiad personol agos gydag unigolion sy’n byw ger un o’r safleoedd.
 • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Datganodd y Cynghorydd German gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf
 • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Dinbych.
 • Y Cynghorydd Pauline Edwards - Personal - Datganodd y Cynghorydd Edwards gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei bod yn Llywodraethwr Ysgol Pendref
 • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn byw yn agos at safle Ystrad Road ac yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24 Hydref 2023 10.00 am - Cabinet

5. DATRYSIAD STORIO AR GYFER EIN CASGLIADAU ARCHIFAU

 • Y Cynghorydd Jason McLellan - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd McLellan gysylltiad personol yn yr eitem hon gan fod cyswllt personol agos iddo yn gweithio ar y prosiect yng Nghyngor Sir y Fflint.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23 Ebrill 2024 10.00 am - Cabinet

7. DIWEDDARIAD I STRATEGAETH A CHYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG AR GYFER 2025/26 – 2027/28 AC ADOLYGIAD O GADERNID A CHYNALIADWYEDD ARIANNOL Y CYNGOR

 • Y Cynghorydd Jason McLellan - Personal - Datganodd y Cynghorydd McLellan gysylltiad personol â’r eitem hon i’r graddau yr oedd yn ymwneud â chymeradwyo prosiect Ysgol y Llys gan fod yr ysgol yn sownd i’w gartref ef.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23 Ebrill 2024 10.00 am - Cabinet

5. PROSIECT ARCHIFAU GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU

 • Y Cynghorydd Jason McLellan - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd McLellan gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn yr eitem hon gan fod ei wraig yn gweithio ar y prosiect yng Nghyngor Sir y Fflint.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23 Ebrill 2024 10.00 am - Cabinet

6. CYMUNEDAU DYSGU CYNALIADWY - RHAGLEN DREIGL

 • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol ac yn Gadeirydd y Corff Llywodraethu yn Ysgol Uwchradd Dinbych.
 • Y Cynghorydd Pauline Edwards - Personal - Datganodd y Cynghorydd Edwards gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei bod yn Llywodraethwr Ysgol ac yn Is-gadeirydd y Corff Llywodraethu yn Ysgol Pendref.
 • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Rhys Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn byw’n agos at Ysgol Uwchradd Dinbych ac yn defnyddio’r llwybr beicio’n ddyddiol a fyddai’n cael ei effeithio’n ddifrifol pe bai Ysgol Plas Brondyffryn yn cael ei lleoli ar y safle a ffafrir.