Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR DRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL MEHEFIN 2021

 • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol y Castell
 • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Chard gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa
 • Y Cynghorydd Hugh Carson Irving - Personal - Datganodd y Cynghorydd Irving gysylltiad personol â’r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Prestatyn
 • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Rhiant ac yn Llywodraethwr Ysgol Pen Barras
 • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â'r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog
 • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanelwy

Cyfarfod:  Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

6. GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU

 • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol y Castell
 • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Chard gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa
 • Y Cynghorydd Hugh Carson Irving - Personal - Datganodd y Cynghorydd Irving gysylltiad personol â’r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Prestatyn
 • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Rhiant ac yn Llywodraethwr Ysgol Pen Barras
 • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â'r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog
 • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanelwy

Cyfarfod:  Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 10.00 am - Pwyllgor Craffu Perfformiad

5. ADRODDIADAU BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2019 – 2020 A 2020 - 2021

 • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad yn yr eitem hon gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Dementia Rhuddlan.
 • Y Cynghorydd Paul Penlington - Personal - Datganodd y Cynghorydd Penlington cysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn Ymddiriedolwr ac yn Wirfoddolwr ar gyfer Elusen Gofalwyr Ifanc ac roedd ei wraig yn gweithio i Elusen Gofalwyr Ifanc oedd yn darparu gwasanaethau i’r Cyngor.