Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 14 Medi 2023 10.00 am - Pwyllgor Craffu Partneriaethau

5. PROSIECT YSBYTY CYMUNEDOL GOGLEDD SIR DDINBYCH

  • Y Cynghorydd Kelly Clewett - Personal - Councillor Clewett declared a personal interest in agenda items 5 and 6 as an employee of Betsi Cadwaladr University Health Board.