Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Chwefror 2023 10.00 am - Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

2. DATGAN CYSYLLTIAD


Cyfarfod:  Dydd Iau, 15 Mehefin 2023 10.00 am - Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

8. CCYSAGC

  • Jennie Downes - Personal and Prejudicial - Datganodd Jennie Downes gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn yr eitem hon i'r graddau yr oedd yn ymwneud ag Enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith CCYSAGC* oherwydd ei bod yn enwebai.