Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8 Medi 2023 10.00 am - Pwyllgor Safonau

14. COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol yn un o’r cwynion a gyflwynwyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.