Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 26 Ionawr 2021 10.00 am - Cyngor Sir

5. CYLLIDEB 2021/2022 – CYNIGION TERFYNOL

  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Councillor Meirick Lloyd Davies declared a personal interest in item 5, Budget 2021/22 - Final Proposals as he was on the Fire Authority Board.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6 Gorffennaf 2021 10.00 am - Cyngor Sir

5. ADOLYGIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2020/2021