Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Mawrth 2023 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

6. DIWEDDARIAD AR GYNNYDD AR DDATGANIAD O GYFRIFON 2021/22

  • David Stewart - Personal - The Chair, Lay Member David Stewart raised a personal interest in agenda item 6 – Progress Update on Statement of Accounts 2021/22 as it referenced Clwyd Pension Fund of which he was a recipient of.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14 Mehefin 2023 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. HUNANASESIAD Y CYNGOR O’I BERFFORMIAD 2022 I 2023

  • David Stewart - Personal - The Chair, Lay Member David Stewart declared a personal interest in agenda item 6 and agenda item 7 as he was a recipient of a Clwyd Pension fund pension and was a member on the Governance and Audit committee on Wrexham County Borough Council.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14 Mehefin 2023 9.30 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

13. LLYTHYR ESTYN I’R AWDURDOD LLEOL YN DILYN GWEITHDAI ARA

  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Councillor Mark Young, declared a personal interest in agenda item 13 - As he was a school Governor at Denbigh High School.