Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CANLYNIADAU ARHOLIADAU CYFNOD ALLWEDDOL 4 AC ÔL 16'

  • Debra Houghton - Personal - Nododd yr Aelod Cyfetholedig, Debra Houghton bod ganddi gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei bod yn Llywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Dinbych ac Ysgol Pendref
  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Nododd y Cynghorydd Roberts bod ganddo gysylltiad personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol y Castell ac Ysgol Dewi Sant
  • Y Cynghorydd Dewi Owens - Personal - Nododd y Cynghorydd Owens bod ganddo gysylltiad personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Fabanod Llanelwy
  • Y Cynghorydd Gareth Sandilands - Personal - Nododd y Cynghorydd Sandilands bod ganddo gysylltiad personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr yn Ysgol Clawdd Offa
  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Nododd y Cynghorydd Davies bod ganddo gysylltiad personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog ac Ysgol Trefnant
  • Y Cynghorydd Richard Davies - Personal - Nododd y Cynghorydd Davies bod ganddo gysylltiad personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Dinbych ac Ysgol Plas Brondyffryn