Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - YMGEISYDD RHIF 051260'

  • Y Cynghorydd Cefyn Williams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Cefyn Williams gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd o dan sylw.