Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'GOSOD LEFELAU RHENT FFORDDIADWY'

  • Y Cynghorydd Kelly Clewett - Personal - Datganodd y Cynghorydd Clewett fuddiant personol yn yr eitem fel perchennog dau eiddo rhent preifat.