Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – PROSIECT ARFAETHEDIG I ADEILADU YSGOL NEWYDD'

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Datganodd y Cynghorydd Wynne gysylltiad personol â’r eitem hon gan fod ganddo gysylltiad personol agos gydag unigolion sy’n byw ger un o’r safleoedd.
  • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Datganodd y Cynghorydd German gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf
  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Dinbych.
  • Y Cynghorydd Pauline Edwards - Personal - Datganodd y Cynghorydd Edwards gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei bod yn Llywodraethwr Ysgol Pendref
  • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn byw yn agos at safle Ystrad Road ac yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf