Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'AIL BLEIDLAIS ARDAL GWELLA BUSNES (AGB) Y RHYL'

  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr AGB y Rhyl