Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'MATERION BRYS'

  • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn gwirfoddoli i Fanc Bwyd Dyffryn Clwyd a’i fod yn Ymddiriedolwr.