Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CEISIADAU AR Y RHESTR FER AR GYFER CYLLID Y GRONFA FFYNIANT GYFFREDIN'

  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod ar y Bwrdd Prosiect ar gyfer un o’r ceisiadau.
  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Datganodd y Cynghorydd Wynne gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Cadwyn Clwyd.