Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF 45/2021/0516 - KYNSAL HOUSE, VALE ROAD, Y RHYL'

  • Y Cynghorydd Cheryl Williams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Cheryl Williams fuddiant personol - Cais Rhif 45/2021/0516 - Ty Kynsal, Ffordd y Dyffryn, Y Rhyl – hysbysodd y Cynghorydd Williams bod aelod o'r teulu yn ymylu ar y safle.