Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD CYNNYDD AR BROSIECT RHOSTIROEDD SIR DDINBYCH'

  • Y Cynghorydd Gareth Sandilands - Personal - Yn ystod eitem 6, datganodd y Cynghorydd Gareth Sandilands gysylltiad personol yn y drafodaeth yn rhinwedd ei swydd fel un o gynrychiolwyr Cyngor Sir Ddinbych ar Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.
  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Huw Williams gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn eitem rhif 6 ar y rhaglen, fel perchennog praidd a oedd yn pori ar Moel Famau.
  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd Merfyn Parry gysylltiad personol yn eitem rhif 6 ar y rhaglen- Adroddiad Cynnydd ar Brosiect Rhostiroedd Sir Ddinbych, fel ‘porwr a enwir’ ym Moel y Parc. Cadarnhaodd nad oedd yn arfer yr hawliau pori hynny neu’n cael unrhyw fudd ariannol ohonynt.