Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD AROLWG CRIST Y GAIR'

  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Chard gysylltiad personol â’r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa a chyn aelod o staff Ysgol Mair.
  • Y Cynghorydd Pete Prendergast - Personal - Datganodd y Cynghorydd Prendergast gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Is-Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Gatholig Crist y Gair.